Angrerett

Ved kjøp i nettbutikken har du angrerett og angrefrist som oppgitt i Angrerettloven. 

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen person som du har utpekt, har fått varene i fysisk besittelse, og du kan, innenfor denne tidsrammen, når som helst gå fra kjøpsavtalen uten å oppgi noen grunn for dette.

For å kunne brukeangreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).

Kontoradresse:   DA Dance, c/o Dag Alexander Wien, Chr.Bjellandsgt.6, 4026 STAVANGER

Mail:   dagalexander@me.com

Når du bestiller hos oss legger vi ved bestillingen et Angreskjema som du kan benytte, men det er ikke obligatorisk

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Returadressen står på vedlagte Angrefristskjema.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra kjøpsavtalen skal de bestilte varer returneres i original stand til oss, og vi vil tilbakebetale betalingen vi har mottatt fra deg, med unntak av tilleggskostnader som Postoppkrav og Porto.

Du må selv bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Retur av betalingen fra oss vil skje uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar din retur av de kjøpte varer og vi har fått sjekket at disse er ubrukt og i original stand.

Dersom de returnerte varene er brukt, ødelagt eller på annen måte ikke i original stand vil hele/deler av tilbakebetalingen kunne kreves som betaling for varenes verditap som følge av at de har blitt bruk / ødelagt. Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen.

Du vil ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

lagt til handlevogn